Chuẩn đầu ra SP Hoá học CLC


06-01-2018

NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM HOÁ HỌC CHẤT LƯỢNG CAO

(Mã ngành: D140212CLC)

1. Kiến thức

 • Có những kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hoá học ở bậc đại học.
 • Hiểu và nắm vững các kiến thức về nghiệp vụ sư phạm; các yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giảng dạy ở trường phổ thông, cao đẳng và đại học.
 • Có trình độ tin học tốt, đủ khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, nghiên cứu chuyên ngành.
 • Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh, có trình độ Tiếng Anh tốt đủ khả năng nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh, đạt trình độ Toefl 400 hoặc tương đương.

2. Kỹ năng

 • Có kỹ năng tiến hành các thực nghiệm hoá học, nắm vững các phương pháp nghiên cứu khoa học và có khả năng tư duy sáng tạo trong công tác.
 • Có kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm, vận dụng được những kiến thức về tâm lý học, giáo dục học, phương pháp dạy học để giảng dạy tốt môn hoá học ở phổ thông, cao đẳng hoặc đại học.
 • Có khả năng cập nhật thông tin, tri thức mới về chuyên ngành Hoá học.

3. Năng lực

 • Có năng lực nghiên cứu và khám phá tri thức.
 • Có năng lực thực hành nghề nghiệp.
 • Có năng lực tư duy hệ thống: đặt vấn đề; giải quyết vấn đề.

4. Thái độ

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề và có trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

5. Vị trí, khả năng công tác và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

 • Có đủ năng lực giảng dạy ở bậc đại học, cao đẳng, phổ thông hay nghiên cứu viên ở các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ.
 • Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sĩtiến sĩ.
Post by: admin admin
06-01-2018