Sinh viên

Lịch thi Học kỳ 1 năm học 2019-2020
16/12/2019 05:51:50 admin admin 0 136
Lịch thi Học kỳ 3 năm học 2018-2019
12/08/2019 10:20:24 admin admin 0 164
LỊCH THI học kỳ II năm học 2018-2019
25/04/2019 09:47:49 admin admin 0 175
THỜI KHÓA BIỂU K65K - HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019
16/03/2019 07:05:36 admin admin 0 169
Bắt đầu học từ tháng 4/2019): 3 tuần sau khi đi TTSP về. Mỗi tuần học 10 tiết. Thi từ khoảng 22/04/2019 đến 29/04/2019