Thiết bị phản ứng cao áp PARR


08-01-2018

Yêu cầu đối với mẫu đo: Dùng để thực hiện các phản ứng ở áp suất cao

Người quản lý: TS. Trương Minh Lương         Điện thoại: 0913007406

 

Post by: admin admin
08-01-2018

Nghiên cứu khoa học