Máy phân tích nhiệt DTG-60H – Shimadzu


08-01-2018

Nhiệm vụ của máy là nghiên cứu độ bền nhiệt của vật liệu tổng hợp và các quá trình chuyển pha của vật liệu.

Thông số kỹ thuật của thiết bị:

+ Khoảng nhiệt độ đo: Nhiệt độ phòng ÷ 1200oC

+ Tốc độ gia nhiệt: 1 ÷ 50oC/min

+ Môi trường đo: Không khí, Argon

+ Tốc độ dòng khí: 50 cm3/min

Địa điểm đặt thiết bị: Tầng 2 nhà A2 ĐHSP Hà Nội

Người quản lý: Hoàng Văn Hùng                              Điện thoại: 0984311273

 

Post by: admin admin
08-01-2018

Nghiên cứu khoa học