Máy phá mẫu và xác định chỉ số COD (ECO 16 Thermoreactor- Velp)


08-01-2018
  • Các chỉ tiêu kỹ thuật có thể phân tích: giá trị COD của các mẫu nước
  • Thông số kỹ thuật của thiết bị: có thể cài đặt 5 nhiệt độ làm việc khác nhau 70, 100, 120, 150 và 1600C với 4 thời gian hoạt động khác nhau 30, 60, 120 phút hoặc chạy liên tục. Sau khi phá mẫu, giá trị COD được xác định bằng phương pháp đo quang với máy quang phổ UVVis Biochrom S60 (Anh)
  • Yêu cầu đối với mẫu đo:  Axit hóa pH<2 hoặc bảo quản lạnh ở 4oC, phân tích trong vòng 24h kể từ khi lấy mẫu
  • Người quản lý: TS. Phùng Thị Lan            Điện thoại: 0934293669

Post by: admin admin
08-01-2018

Nghiên cứu khoa học