Máy đo quang UV-Vis Biochrom S60


08-01-2018
  • Các chỉ tiêu kỹ thuật có thể phân tích: Đo độ hấp thụ quang của dung dịch trong dải bước sóng 1901100nm.
  • Thông số kỹ thuật của thiết bị: Máy quang phổ UV/VIS hai chùm tia độc lập, bước sóng 1901100nm, băng thông 2nm, công nghệ đèn Xenon.
  • Yêu cầu đối với mẫu đo: Mẫu dạng dung dịch, không bị vẩn đục
  • Người quản lý: TS. Hồ Phương Hiền              Điện thoại: 0988797526

 

 

Post by: admin admin
08-01-2018

Nghiên cứu khoa học