Máy đo phổ hồng ngoại, IRprestige 21, Shimadzu


08-01-2018

Chức năng của thiết bị: đặc trưng cấu trúc vật liệu (xác định các nhóm chức đặc trưng của vật liệu cũng như các tương tác giữa các cấu tử trong vật liệu tổng hợp.

Địa điểm đặt thiết bị: Tầng 2 nhà A2 ĐHSP Hà Nội

Người quản lý: Nguyễn Thị Mơ                     Điện thoại: 0904530268

 

Post by: admin admin
08-01-2018

Nghiên cứu khoa học