Máy đo điện hóa đa năng Autolab (METROHM)


08-01-2018

Các chỉ tiêu kỹ thuật có thể phân tích:

+ Đo von-ampe vòng (CV)

+ Đo von-ampe thường, von-ampe hoà tan, von-ampe xung (xung thường, xung vi phân, sóng vuông)

Thông số kỹ thuật của thiết bị:

+ Điện cực so sánh: AgCl/Ag

+ Điện cực đối: Pt

+ Điện cực làm việc: Pt, Au, GC, màng Hg, màng Bi.

Kết quả xuất dạng file .txt (gửi qua mail)

Yêu cầu đối với mẫu đo: mẫu lỏng hoặc rắn (có dung môi hoà tan đi kèm)

Người quản lý: TS. Nguyễn Bích Ngân  Điện thoại: 01235377769

 

Post by: admin admin
08-01-2018

Nghiên cứu khoa học