Máy đo bề mặt riêng, Tri Start 3000, Micromeritics


08-01-2018

Chức năng của máy: xác định diện tích bề mặt của vật liệu nghiên cứu, độ xốp cũng như kích thước mao quản củ vật liệu mao quản. Từ kết quả thu được, hoạt tính xúc tác/hấp phụ của vật liệu sẽ được làm rõ hơn.

Địa điểm đặt thiết bị: Tầng 2 nhà A2 ĐHSP Hà Nội

Người quản lý: Lê Văn Khu                           Điện thoại: 0905442774

 

Post by: admin admin
08-01-2018

Nghiên cứu khoa học