HPLC điều chế Jasco


08-01-2018

* Các chỉ tiêu kỹ thuật có thể phân tích:

- Dùng đề tách các hợp chất hữu cơ khi không tách được bằng sắc kí cột.

- Phương pháp chạy được lựa chọn bằng sắc kí bản mỏng.

* Thông số kỹ thuật của thiết bị:

* Yêu cầu đối với mẫu đo:

- Người phụ trách sẽ kiểm tra bản mỏng trước khi chạy. Mẫu phải tan hoàn toàn trong dung môi chạy. Khối lượng mẫu <50 mg.

- Khách hàng sẽ được hướng dẫn cách chạy máy và khách hàng tự thu chất sau khi chạy.

Người quản lý: PGS.TS. Phạm Hữu Điển             Điện thoại: 0912109836

 

 

Post by: admin admin
08-01-2018

Nghiên cứu khoa học