Hệ thống sắc kí Trace GC Ultra


08-01-2018
  • Chức năng của thiết bị: nghiên cứu động học của phản ứng xúc tác, xác định hàm lượng các chất khí trong hỗn hợp khí.
  • Địa điểm đặt thiết bị: Tầng 2 nhà A2 ĐHSP Hà Nội
  • Người quản lý: Lê Văn Khu                                 Điện thoại: 0905442774

 

Post by: admin admin
08-01-2018

Nghiên cứu khoa học