Hệ sắc kí lỏng hiệu năng cao HPLC Shimadzu


08-01-2018

Bao gồm: Buồng cấp dung môi LC-20AT + Buồng ổn nhiệt cho cột CTO-10AS + Cột sắc kí pha đảo C18 (hoặc cột C8) + Đầu dò UV-Vis SPD-20A

  • Các chỉ tiêu kỹ thuật có thể phân tích: các hợp chất hữu cơ có khả năng hấp thụ ánh sáng trong vùng UVVis
  • Thông số kỹ thuật của thiết bị:
  • Cột sắc kí pha đảo: C8, C18
  • Hệ dung môi: nhexan, methanol, acetonitrile
  • Yêu cầu đối với mẫu đo: mẫu đã pha thành dung dịch
  • Người quản lý: TS. Nguyễn Bích Ngân    Điện thoại: 01235377769

 

Post by: admin admin
08-01-2018

Nghiên cứu khoa học