Autochem II 2920 – Micromeritics


08-01-2018

Các chỉ tiêu kỹ thuật có thể phân tích: TPR-H2, TPO-O2, TPD-O2, CO pulse chemisorption.

Nhiệm vụ chính của thiết bị là xác định dạng tồn tại/trạng thái hóa trị của các ion kim loại trong vật liệu tổng hợp. Từ  đó có thể đánh giá được hoạt tính xúc tác của vật liệu và vai trò thực sự của các ion kim loại ở các trạng thái oxi hóa khác nhau đến hoạt tính xúc tác của vật liệu.

Thông số kỹ thuật của thiết bị:

+ Khoảng nhiệt độ đo được: Nhiệt độ phòng – 1100oC

+ Tốc độ gia nhiệt: 1 – 50oC/min

+ Detector: TCD

+ Khí sử dụng: H2, CO, O2, He, Ar

+ Tốc độ dòng khí: 0 – 100 cm3/min

Địa điểm đặt thiết bị: Tầng 2 nhà A2 ĐHSP Hà Nội

Người quản lý: Lương Thị Thu Thủy             Điện thoại: 0983572848

 

Post by: admin admin
08-01-2018

Nghiên cứu khoa học