Thiết bị

Cách thức xử lý tình huống liên quan CSVC
11/11/2023 06:40:23 admin admin 0 144
Máy đo phổ hồng ngoại, IRprestige 21, Shimadzu
08/03/2019 08:04:34 admin admin 0 1921
Autochem II 2920 – Micromeritics
08/03/2019 08:05:16 admin admin 0 1697
Máy phân tích nhiệt DTG-60H – Shimadzu
08/03/2019 08:06:42 admin admin 0 2052
Hệ thống sắc kí Trace GC Ultra
08/03/2019 08:07:21 admin admin 0 985
HPLC điều chế Jasco
08/03/2019 08:07:56 admin admin 0 1054
Máy đo điện hóa đa năng Autolab (METROHM)
08/03/2019 08:08:32 admin admin 0 2192
Máy đo quang UV-Vis Biochrom S60
08/03/2019 08:10:03 admin admin 0 1240

Nghiên cứu khoa học