Thiết bị

Cách thức xử lý tình huống liên quan CSVC
12/04/2024 06:14:08 admin admin 0 546
Máy đo phổ hồng ngoại, IRprestige 21, Shimadzu
08/03/2019 08:04:34 admin admin 0 2061
Autochem II 2920 – Micromeritics
08/03/2019 08:05:16 admin admin 0 1918
Máy phân tích nhiệt DTG-60H – Shimadzu
08/03/2019 08:06:42 admin admin 0 2192
Hệ thống sắc kí Trace GC Ultra
08/03/2019 08:07:21 admin admin 0 1103
HPLC điều chế Jasco
08/03/2019 08:07:56 admin admin 0 1175
Máy đo điện hóa đa năng Autolab (METROHM)
08/03/2019 08:08:32 admin admin 0 2489
Máy đo quang UV-Vis Biochrom S60
08/03/2019 08:10:03 admin admin 0 1391

Nghiên cứu khoa học