THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI THẢO KHOA HỌC “DẠY HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ HOÁ HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH”


11-05-2023
- Hội thảo dự kiến 2 ngày 29 và 30/7/2023 - Địa điểm: Thị xã Cửa lò – Tỉnh Nghệ An. - Các đại biểu về dự Hội thảo được Hội Hoá học Nghệ An tài trợ nơi ở, tự túc kinh phí đi lại và ăn uống.

THÔNG BÁO SỐ 2: HỘI THẢO KHOA HỌC “DẠY HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ HOÁ HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH”

Xem chi tiết thông báo số 1 tại đây.

Post by: admin admin
11-05-2023

Nghiên cứu khoa học