Ba sinh viên xuất sắc của Khoa Hoá Học, ĐHSP HN được Chương trình hợp tác song phương Việt Bỉ tài trợ học bổng ngắn hạn hè năm 2023


11-05-2023

Ba sinh viên xuất sắc của Khoa Hoá học, ĐHSP HN đã được Chương trình hợp tác song phương Việt Bỉ tài trợ học bổng ngắn hạn hè năm 2023. Những sinh viên này sẽ tham gia NCKH tại Trường KU Leuven, VQ Bỉ.

1. Nguyễn Hữu Thịnh, K69CLC

2. Nguyễn Minh Phương, K70CLC

3. Tạ Quang Đạt, K71CLC

Khoa Hoá học chúc mừng các em!

 

Post by: admin admin
11-05-2023

Nghiên cứu khoa học