Đề tài NCKH năm 2022


26-01-2023

 

Tên đề tài

Cấp quản lý

Tên của CNĐT

Mã số đề tài

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực dạy học tích hợp liên môn cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng sơn

Tỉnh Lạng Sơn

Trần Trung Ninh

 

2022-2023

Post by: admin admin
26-01-2023

Nghiên cứu khoa học