Đề tài NCKH năm 2016


08-01-2018

STT

Tên đề tài

Cấp quản lý

Mã số đề tài

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc, tính chất và hoạt tính xúc tác phức chất cơ kim của platin(II) và paladi(II)

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Chi

Nafosted

104.03-2015.83

5/2016-5/2019

2

Nghiên cứu tạo cao chiết có nguồn gốc thiên nhiên ức chế vi khuẩn lam độc Microcystis aeruginosa Kützing trong hệ sinh thái nước ngọt

ThS. Phạm Thị Thanh Nga

Bộ GD và ĐT

B2016-SPH-19

1.2016-12.2017

3

Nghiên cứu lý thuyết quá trình hấp phụ xyanua trên than hoạt tính và than hoạt tính biến tính bởi đồng

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

ĐHSP HN

SPHN 16 – 20TT

2016-2018

Post by: admin admin
08-01-2018

Nghiên cứu khoa học