Đề tài NCKH

THÔNG BÁO: ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG 2024 (ĐỢT 2)
17/05/2024 02:23:23 admin admin 0 132
Thông báo về việc đề xuất đề tài cấp Trường, đợt 2, 2024. Hạn nộp lên Trường trước 20/5/2024.
ĐIỀU CHỈNH TĂNG KINH PHÍ CHO ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG
07/03/2024 09:29:07 admin admin 0 175
Để đẩy mạnh cũng như tăng cường chất lượng nghiên cứu khoa học, Trường ĐHSP HN đã tăng kinh phí...
THÔNG BÁO: ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 2025
18/03/2024 12:07:33 admin admin 0 300
BCNK thông báo trình tự thực hiện đề xuất nhiệm vụ, đề tài khoa học cấp BỘ năm 2025 ...
Đề tài NCKH năm 2022
26/01/2023 03:36:32 admin admin 0 487
Đề tài NCKH năm 2021
26/09/2022 10:16:22 admin admin 0 644
Đề tài NCKH năm 2020
26/01/2023 03:33:11 admin admin 0 429
Đề tài NCKH năm 2019
23/09/2022 08:42:17 admin admin 0 397
Đề tài NCKH năm 2018
25/02/2019 03:51:16 admin admin 0 2290
Đề tài NCKH năm 2017
25/02/2019 03:52:15 admin admin 0 1837

Nghiên cứu khoa học