MỜI THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA: “Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tự nhiên và Ứng dụng CNSH trong lĩnh vực Nông – Lâm – Thủy sản và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng”


17-11-2023
Ban tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia “Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tự nhiên và Ứng dụng CNSH trong lĩnh vực Nông – Lâm – Thủy sản và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng” trân trọng kính mời Thầy cô, nhà khoa học và cá nhân quan tâm tham dự Hội nghị.
Post by: admin admin
17-11-2023