Ban chủ nhiệm Khoa Hoá học


09-03-2019

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà

Trưởng Khoa

PGS.TS. Lê Thị Hồng Hải

Phó Khoa

PGS.TS. Lương Thị Thu Thuỷ

Phó Khoa

 

 

Post by: admin admin
09-03-2019