alanya escort
umraniye escort
pendik escort
yalova escort ordu escort
implant

Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam


18-01-2020

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2020)!
Liên Chi Đoàn Khoa Hóa Học tổ chức sinh hoạt Chi Đoàn chủ đề: “Tuổi trẻ Thủ đô sắt son niềm tin với Đảng”
---------------------------------
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Thành phố về việc tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng” và tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch 96-KH/TĐTN-BTG ngày 07/11/2019 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Liên chi Đoàn Khoa Hóa học triển khai Kế hoạch tổ chức sinh hoạt các chi đoàn

1. Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp cho đoàn viên, thanh thiếu niên Nhà trường nhận thức sâu sắc, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam quanh vinh, muôn năm; những cột mốc, những thành tựu vĩ đại của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua.

2. Khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ Nhà trường đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3. Tuyên truyền sâu rộng để các cơ sở đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp; từ đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong các cơ sở đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Nhà trường.

4. Các hoạt động cần đảm bảo sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; có tác dụng giáo dục sâu sắc; tạo sự ủng hộ, phối hợp của các phòng ban chức năng thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Post by: admin admin
18-01-2020