implant
yalova escort ordu escort
umraniye escort
pendik escort
ankara escort mobil onay
alanya escort

Khung chương trình chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học


09-03-2019

TT

 

Tên môn học/học phần

Mã số

Số tín chỉ

Số tiết

Mã môn học 
tiên quyết

I

Khối kiến thức chung 11

 

Bắt buộc

1

Triết học

POLI 601

5

 

 

2

Ngoại ngữ

ENGL 601

4

 

 

3

Lí luận dạy học hiện đại

PSYC 601

2

 

 

II

Khối kiến thức cơ sở 15

 

Bắt buộc 9

4

Cơ sở hoá học lượng tử

CHEM 701

3

45

 

5

Hoá học vô cơ nâng cao          

CHEM 702

3

45

 

6

Hoá Hữu cơ nâng cao

CHEM 703

3

45

 

 

Tự chọn 6/9

7

Đánh giá thống kê số liệu thực nghiệm hoá học

CHEM 704

3

45

 

8

Các phương pháp phân tích hiện đại trong hoá học

CHEM 705

3

45

 

9

Tin học trong hoá học

CHEM 706

3

45

 

10

Một số vấn đề chọn lọc trong giảng dạy hoá học

CHEM 707

3

45

 

III

Khối kiến thức chuyên ngành 21

 

Bắt buộc 12

12

Lí luận dạy học hiện đại trong hoá học phổ thông

CHEM 744

3

45

 

13

Phương pháp dạy học hoá học phổ thông

CHEM 745

3

45

CHEM

737

14

Thí nghiệm và bài tập hoá học phổ thông

CHEM 746

3

45

 

15

Sử dụng PTKT và ứng dụng CNTT&TT  trong dạy học hoá học

CHEM 747

3

45

CHEM

737

 

Tự chọn 9/15

16

Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học

CHEM 748

3

45

 

17

Giáo dục môi trường thông qua dạy học hoá học

CHEM 749

3

45

CHEM

737

18

Đổi mới phương pháp dạy học hoá học ở trường phổ thông

CHEM 750

3

45

 

19

Lịch sử hoá học

CHEM 751

3

45

 

20

Nâng cao tính tích cực nhận thức cho học sinh trong dạy học hoá học ở trường phổ thông

CHEM 752

3

45

 

21

Đo lường và đánh giá trong giáo dục

CHEM 753

3

45

CHEM

737,738

IV

Luận văn tốt nghiệp

 

10

 

 
Post by: admin admin
09-03-2019