Danh sách Cố vấn học tập và Ban cán sự K69


10-09-2019

Chi đoàn

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

69A

Đỗ Thị Quỳnh Mai

CVHT

0389914633

qmai1312@gmail.com

Nguyệt Anh

LT

0989102684

nanh28102001@gmail.com

 

LP

 

 

 

LP

 

 

Đức Hải

BT

0918912650

 

 

PBT

 

 

 

UV

 

 

69B

Lưu Thị Lương Yến

CVHT

0977951804

yensp1@gmail.com

Trần Huy Phúc

LT

0388348843

Tranhuyphuc2205@gmail.com

 

LP

 

 

 

LP

 

 

 

BT

 

 

 

PBT

 

 

 

UV

 

 

69C

Nguyễn Đăng Đạt

CVHT

0904337169

nguyendangdatdhsp@gmail.com

Minh Bách

LT

0911313413

Minhbachnguyen2507@gmail.com

 

LP

 

 

 

LP

 

 

 

BT

 

 

 

PBT

 

 

 

UV

 

 

69K

Nguyễn Tiến Dũng

CVHT

0989131973

dungnt@hnue.edu.vn

Hồng Châu

LT

0858500263

Dinhhongchau2001@gmail.com

 

LP

 

 

 

LP

 

 

Huấn

BT

0332825382

 

 

PBT

 

 

 

UV

 

 

69E

Ngô Tuấn Cường

CVHT

0915960427

cuongnt@hnue.edu.vn

Nguyễn Hoàng Điệp

LT

03467162076

Nguyenhoang0146@gmail.com

 

LP

 

 

 

LP

 

 

 

BT

 

 

 

PBT

 

 

 

UV

 

 

Post by: admin admin
10-09-2019
alanya escort
umraniye escort
pendik escort
yalova escort ordu escort
implant