DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ BAN CÁN SỰ K68


18-10-2018

Chi đoàn

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

68A

TRẦN THỊ THU TRANG

CVHT

0904979730

trantrang4t@yahoo.com

Nguyễn Thị Đua

LT

1673446062

nguyenthidua6900@gmail.com

Bùi Xuân Dũng

LP

0942401725

dung0912947066@gmail.com

Đặng Thị Thu Hường

LP

016959720666

danghuong241120@gmail.com

Đường  Văn Cường

BT

01676438458

khongtenkhongtuoi1@gmail.com

Nguyễn Hồng Bích

PBT

0981725993

nguyenhongbich2210@gmail.com

Nguyễn Thị Sông Hương

UV

0981434916

songhuong2106@gmail.com

68B

NGUYỄN MINH TUẤN

CVHT

0989669497

minhtuanhnue@gmail.com

Nguyễn Trần Bá Linh

LT

0905 08 01 98

Ntbl.8198@gmail.com

Hoàng Thị Khánh Linh

LP

01222 374 365

hoanglinh02072000@gmail.com

Ngô Công Long

LP

0975 701 272

ngolong3105@gmail.com

Lê Kim Toàn

BT

016767 30412

toanvbhp01@gmail.com

Nguyễn Linh Phương

PBT

0966 049 228

phuongrua246@gmail.com

Bùi Văn Sơn

UV

0164 4464 860

sonbuivan2000@gmail.com

68C

NGUYỄN HIỂN

CVHT

0983825316

hienguyensp@yahoo.com

Vũ Tuấn Anh

LT

0979706173

vutuananh812000@gmail.com

Nguyễn Trung Hiếu

LP

01698513973

trungh8888@gmail.com

Nguyễn Quế Anh

LP

01684123579

queanhnguyen228@gmail.com

Bùi Thị Lan Thương

BT

0977249703

buithilanthuonghnue@gmail.com

Nguyễn Hoàng Việt

PBT

0866096717

Hoangviet4920@gmail.com

Phạm Quốc Long

UV

01682428843

pqlong2511.chuyen@tuyenquang.edu.vn

68K

PHẠM THANH NGA

CVHT

0362225267

phamthanhnga.russia@gmail.com

Trần Hoài Nhi

LT

0986136270

Nhihoaia1@gmail.com

Nguyễn Ngọc Anh

LP

01674874018

Nna230820@gmail.com

Nguyễn Thu Thủy

LP

0865225482

Rafataeyeonno1@gmail.com

Đoàn Thùy Dương

BT

0966882048

Duong16012000@gmail.com

Vũ Thị Lan

PBT

0978108233

Lanhatrung2k@gmail.com

Thạch Minh Giang

UV

0966634424

Giangmt1103@gmail.com

Post by: admin admin
18-10-2018
alanya escort
umraniye escort
pendik escort
yalova escort ordu escort
implant