DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ BAN CÁN SỰ K67


18-10-2018

Chi đoàn

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

67A

LƯƠNG THỊ THU THUỶ

CVHT

0983572848

thuyltt@hnue.edu.vn

Tạ Vũ Đăng

LT

0868151621

Ta dang 2410@gmail.com

Nguyễn Mai Hoa

LP

01629843300

heoheoheo4699@gmail.com

Tạ Đồng Bàng

LP

0961829901

 

Trịnh Ngọc Huyền

BT

0975352072

trinhngochuyen1108@gmail.com

Hoàng Thị Thu Hiền

PBT

01656556128

hienhtt.s67.hoasphn@gmail.com

Nguyễn Thế Giang

UV

01674421104

gianghh0606@gmail.com

67B

VŨ THỊ TÌNH

CVHT

0969961212

vutinh160490@gmail.com

Thái Thùy Phương

LT

0969792964

minhyuk291190@gmail.com

Nguyễn Cảnh Nam

LP

01685520070

cnhnam99@gmail.com

Đinh Thị Phấn

LP

01675533329

dinhphan2017x@gmail.com 

Nguyễn Đình Tùng

BT

0984112481

nguyendinhtunga3@gmail.com

Nguyễn Minh Ngọc

PBT

0949381999

vuongnguyen2920@gmail.com

Dương Thị Thu Trang

UV

01669278345

Duongthithutrang51199@gmail.com

67C

ĐƯỜNG KHÁNH LINH

CVHT

0912775507

linhddk@yahoo.com

Dương Trần Định

LT

0945224596

Trandinh96hnue@gmail.com

Trần Công Minh

LP

0913618410

trancongminh030899@gmail.com

Đỗ Thị Hương

LP

0982020599

dohuong2599@gmail.com

Lê Phương Thảo

BT

0965045601

Phuongthaotn240599@gmail.com

Nguyễn Thái Sơn

PBT

0988843545

sonnt.s67.hoasphn@gmail.com

Vũ Vân Hà

UV

0969248499

Makun288@gmail.com

67K

NGUYỄN THỊ MƠ

CVHT

0904530268

dangtobe@gmail.com

Đàm Thị Thanh Hương

LT

0963964199

dam.huong.4199@gmail.com

Đinh Ngọc Đoan Trang

LP

0393733271

dinhngocdoantrang@gmail.com

Vũ Thị Ngọc Lan

LP

01658931550

hoangusacyui@gmail.com

Ngô Hoàng Lân

BT

0902046408

ngohoanglan99@gmail.com

Lê Phương Thảo

PBT

0974389333

thaolp22.s67.hoasphn@gmail.com

Trần Thanh Hương

UV

969500824

huongtt10.s67.hoasphn@gmail.com

Post by: admin admin
18-10-2018
alanya escort
umraniye escort
pendik escort
yalova escort ordu escort
implant