DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ BAN CÁN SỰ K66


18-10-2018

Chi đoàn

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

66A

VŨ THỊ HƯƠNG

CVHT

 

 

Vũ Thúy Hằng

LT

01627162627

Vuthuyhang0906@gmail.com

Đồng Xuân Bảo

LP

01627647454

xuanbaokimthanh@gmail.com

Nguyễn Thị Diệu Linh

LP

01692681231

nguyenthidieulinh1109@gmail.com

Trương Thị Dung

BT

01678607646

dung061197@gmail.com

Trần Mỹ Hạnh

PBT

0125704208

hanhtranmy98@gmail.com 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

UV

01693419908

Hien23021997@gmail.com 

66B

ĐINH THỊ HIỀN

CVHT

0984132959

dth0104@gmail.com

Phạm Thị Nhàn

LT

01664391998

phthnhan1998@gmail.com

Hà Thúy Quỳnh

LP

01635657413

ha209197@gmail.com

Trần Đức Thắng

LP

01655879898

vnthang98@gmail.com

Nguyễn Kim Oanh

BT

01626419111

oanhkim.9199@gmail.com

Vũ Thị Trang

PBT

0962409307

vuthitrang9898@gmail.com

Bùi Thế Nghị

UV

01688036945

buithenghi.hnue@gmail.com

66C

TRẦN THẾ NGÀ

CVHT

0984311273

tranthenga.hnue@gmail.com

Đỗ Thị Thanh Nguyệt

LT

0903210322

Thanhnguyet2401@gmail.com

Nguyễn Đoàn Thủy Nguyên

LP

01677982300

Nguyennguyen130714@gmail.com

Nguyễn Đức Cảnh

LP

01653668147

canh20021998@gmail.com

Nguyễn Hà Anh

BT

090 427 0798

Hanialeo98@gmail.com

Nguyễn Thu Uyên

PBT

01662428678

Uyennt.sp@gmail.com

Lê Bích Ngà

UV

0168 680 0707

Bichngak66hnue@gmail.com

66K

HOÀNG VĂN HÙNG

CVHT

0984311273

hunghv@hnue.edu.vn

Bùi Hồng Nhung

LT

0974580843

nhungbuirose14@gmail.com

Nguyễn Vân Trang

LP

01654918383

trangtrangk66hnue@gmail.com

Nguyễn Tuệ Anh

LP

091 644 2459

tueanh306@gmail.com

Trần Diệu Hằng

BT

01674417700

Trandieuhang2511@gmail.com

Mai Quốc Hội

PBT

0989378430

K66kchemistryhnue@gmail.com

Đỗ Thị Diệu

UV

098 7227 225

sweetwine3111998@gmail.com

Post by: admin admin
18-10-2018
alanya escort
umraniye escort
pendik escort
yalova escort ordu escort
implant