DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ BAN CÁN SỰ K65


18-10-2018

Chi đoàn

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

65A

NGUYỄN VĂN HẢI

CVHT

0968952269

hai27sp1@gmail.com

Hoàng Thị Thu Hồng

LT

0968834067

Thuhonghoang124@gmail.com

Bùi Thị Minh Anh

LP

01683018352

anhbui1324@gmail.com 

Đoàn Tiến Đạt

LP

0981081341

datpro1131997@gmail.com

Phan Thị Mai Hương

BT

01664917922

maihuongphan203@gmail.com

Nguyễn Đức Anh

PBT

01235266979

anh9dpct@gmail.com

Nguyễn Thu Hà

UV

0978116127

haohaochuacay96@gmail.com

65B

NGUYỄN THỊ KIM GIANG

CVHT

0942251082

giangcnhh@gmail.com

Đỗ Như Quỳnh

LT

0973060142

Nhuquynhk65@gmail.com

Trịnh Thị Kim Oanh

LP

0976162186

Kimoanh.hnue97@gmail.com

Vương Quốc Tuyên

LP

01684171291

quoctuyen1997@gmail.com

Trần Thúy Hằng

BT

01642913691

thuyhangtran.smile1997@gmail.com

Trịnh Thị Mỹ Hạnh

PBT

01273830948

hanhnghia1997@gmail.com

Nguyễn Thị Bích Ngọc

UV

0977296631

ngocnguýenp1@gmail.com

65C

LƯU THỊ LƯƠNG YẾN

CVHT

0977951804

yensp1@gmail.com

Nguyễn Hữu Hạnh

LT

0936081097

helloiamhanh@gmail.com

Nguyễn Thị Thảo

LP

01662278702

Thaonguyen.hnue.edu@gmail.com

Trương Thúy Hằng

LP

0981351733

Thuyhangtrg106@gmail.com

Đào Thị Quỳnh

BT

0961008662

Dqag97@gmail.com

Hoàng Thị Duyên

PBT

0971654698

Duyenhg2312@gmail.com

Hoàng Thái Việt

UV

0902123631

Hoangthai.viet11111@gmail.com

65K

VŨ QUỐC TRUNG

CVHT

0904518801

trungvq@hnue.edu.vn

Lê Kim Cúc

LT

01664848256

lecuc2502@gmail.com

Nguyễn Thành Đạt

LP

0941927097

ntd971997@gmail.com

Nguyễn Gia Phú

LP

01644326665

phu326665@gmail.com

Nguyễn Ngân Giang

BT

0983542882

tsuraiaoi@gmail.com

Nguyễn Dương Anh Hoàng

PBT

0868614217

hoankookie97@gmail.com

Lương Minh Sơn

UV

01227322104

sonminhluong@gmail.com

Post by: admin admin
18-10-2018
alanya escort
umraniye escort
pendik escort
yalova escort ordu escort
implant