Máy đo phổ tổng trở Zahnerzenium


08-01-2018

* Các chỉ tiêu kỹ thuật có thể phân tích:

Dùng để tổng hợp vật liệu bằng phương pháp điện hóa và nghiên cứu các tính chất điện hóa của vật liệu.

 

Người quản lý: PGS. TS. Vũ Quốc Trung            Điện thoại: 0904518801

 

Post by: admin admin
08-01-2018

Nghiên cứu khoa học